Home

Huisartsenpraktijk Ottengraf is een praktijk met veelzijdige zorg, een persoonlijke kleinschalige benadering, dichtbij huis en waar de patiënt centraal staat. Onze praktijk is gespecialiseerd in de uitvoering van een aantal onderzoeken zoals longfunctiemeting, vaatonderzoek, chirurgische ingrepen. U kunt voor al uw reizen reizigersvaccinaties halen. In de praktijk zijn naast huisartsen, een psycholoog, geriater en praktijkondersteuners werkzaam. 


De praktijk leidt huisartsen op in samenwerking met het Leids Universitair Medisch Centrum (LUMC). 
Dit geeft aan dat we dichtbij huis in staat zijn zelf uw gezondheidssituatie te kunnen vaststellen. Wij vinden het essentieel dat u als patiënt door ons gehoord wordt op het moment dat u een beroep op ons doet. Door goed naar uw verhaal te luisteren en dit te koppelen aan onze deskundigheid om ziektebeelden te herkennen en te behandelen, proberen wij u zo goed mogelijk te helpen of door te verwijzen.

praktijk