Home

Nieuwe privacywet AVG

De nieuwe privacy wet AVG gaat in op 25 mei 2018. Hoe we omgaan met uw gegevens, hebben we in een nieuw Privacy reglement vastgelegd. U vindt de de aangepaste privacy verklaring onderaan de website. Klik op  "Privacyreglement".

Heeft u vragen over de AVG? Neemt u dan contact op met uw huisarts. 

Huisartsenpraktijk van dokter P.S. Ottengraf en dokter H. Louwen is een praktijk met veelzijdige zorg, een persoonlijke kleinschalige benadering, dichtbij huis en waar de patiënt centraal staat. Onze praktijk is gespecialiseerd in de uitvoering van een aantal onderzoeken zoals longfunctiemeting, vaatonderzoek, chirurgische ingrepen. U kunt voor al uw reizen reizigersvaccinaties halen. In de praktijk zijn naast huisartsen, een psycholoog, geriater en praktijkondersteuners werkzaam. 


De praktijk leidt huisartsen op in samenwerking met het Leids Universitair Medisch Centrum (LUMC). 
Dit geeft aan dat we dichtbij huis in staat zijn zelf uw gezondheidssituatie te kunnen vaststellen. Wij vinden het essentieel dat u als patiënt door ons gehoord wordt op het moment dat u een beroep op ons doet. Door goed naar uw verhaal te luisteren en dit te koppelen aan onze deskundigheid om ziektebeelden te herkennen en te behandelen, proberen wij u zo goed mogelijk te helpen of door te verwijzen.

praktijk

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Vaccinatie voor tieners tegen meningokokken ziekte

Waar kunnen kinderen die nu niet door de jeugdgezondheidszorg gevaccineerd worden terecht voor vaccinatie?

 • Kinderen die in 2019 14 maanden of 14 jaar worden, worden in 2019 door de jeugdgezondheidszorg uitgenodigd.

 • Jongeren geboren tussen 1 januari 2001 en 1 mei 2004 worden eveneens in 2019 uitgenodigd voor vaccinatie.

 • Kinderen in andere leeftijdsgroepen dan hierboven vermeld, krijgen op dit moment geen uitnodiging voor vaccinatie. Deze kinderen lopen heel weinig risico op de ziekte.

  Als ouders hun kind toch willen laten vaccineren, is de huisarts degene om dit mee te bespreken.

  De vaccinatie is dan niet gratis. Het vaccin moet meestal zelf betaald worden, afhankelijk van zorgverzekeraar en eigen zorgpakket. Het vaccin kost via de apotheek ongeveer 60 euro.

  Het laten zetten bij de huisarts kost 5 euro p.p.  

  Is het vaccin voldoende beschikbaar voor huisarts?

  De beschikbaarheid van het vaccin op de vrije markt is momenteel erg wisselend, waardoor het op sommige momenten niet verkrijgbaar is via de apotheek.

  Voor meer informatie kunt u kijken naar

  https://rijksvaccinatieprogramma.nl