Praktijkfolder

Praktijkfolder Huisartsenpraktijk P.S Ottengraf en H. Louwen


Huisartsenpraktijk P.S Ottengraf en H. Louwen

Koningin Julianaweg 46
2264 BD LEIDSCHENDAM
Telefoon: 070 - 327 35 32
Spoed: 06 - 28 17 56 27
Fax: 070 - 320 99 73
Receptenlijn: 070-3273532 toets 2

praktijk is NPA geaccrediteerd sedert 2015

ottengraf.praktijkinfo.nl


Home

Nieuwe privacywet AVG

De nieuwe privacy wet AVG gaat in op 25 mei 2018. Hoe we omgaan met uw gegevens, hebben we in een nieuw Privacy reglement vastgelegd. U vindt de de aangepaste privacy verklaring onderaan de website. Klik op  "Privacyreglement".

Heeft u vragen over de AVG? Neemt u dan contact op met uw huisarts. 

Huisartsenpraktijk van dokter P.S. Ottengraf en dokter H. Louwen is een praktijk met veelzijdige zorg, een persoonlijke kleinschalige benadering, dichtbij huis en waar de patiënt centraal staat. Onze praktijk is gespecialiseerd in de uitvoering van een aantal onderzoeken zoals longfunctiemeting, vaatonderzoek, chirurgische ingrepen. U kunt voor al uw reizen reizigersvaccinaties halen. In de praktijk zijn naast huisartsen, een psycholoog, geriater en praktijkondersteuners werkzaam. 


De praktijk leidt huisartsen op in samenwerking met het Leids Universitair Medisch Centrum (LUMC). 
Dit geeft aan dat we dichtbij huis in staat zijn zelf uw gezondheidssituatie te kunnen vaststellen. Wij vinden het essentieel dat u als patiënt door ons gehoord wordt op het moment dat u een beroep op ons doet. Door goed naar uw verhaal te luisteren en dit te koppelen aan onze deskundigheid om ziektebeelden te herkennen en te behandelen, proberen wij u zo goed mogelijk te helpen of door te verwijzen.

praktijk

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Vaccinatie voor tieners tegen meningokokken ziekte

Waar kunnen kinderen die nu niet door de jeugdgezondheidszorg gevaccineerd worden terecht voor vaccinatie?

 • Kinderen die in 2019 14 maanden of 14 jaar worden, worden in 2019 door de jeugdgezondheidszorg uitgenodigd.

 • Jongeren geboren tussen 1 januari 2001 en 1 mei 2004 worden eveneens in 2019 uitgenodigd voor vaccinatie.

 • Kinderen in andere leeftijdsgroepen dan hierboven vermeld, krijgen op dit moment geen uitnodiging voor vaccinatie. Deze kinderen lopen heel weinig risico op de ziekte.

  Als ouders hun kind toch willen laten vaccineren, is de huisarts degene om dit mee te bespreken.

  De vaccinatie is dan niet gratis. Het vaccin moet meestal zelf betaald worden, afhankelijk van zorgverzekeraar en eigen zorgpakket. Het vaccin kost via de apotheek ongeveer 60 euro.

  Het laten zetten bij de huisarts kost 5 euro p.p.  

  Is het vaccin voldoende beschikbaar voor huisarts?

  De beschikbaarheid van het vaccin op de vrije markt is momenteel erg wisselend, waardoor het op sommige momenten niet verkrijgbaar is via de apotheek.

  Voor meer informatie kunt u kijken naar

  https://rijksvaccinatieprogramma.nl

   

 

 

 

 

 

 

 

 

Avond-, nacht- en weekenddienst

 
 
Avond-, nacht- en weekenddienst

Huisartsenposten SMASH Den Haag en omgeving.

070- 346 96 69

De waarneming ’s avonds, ’s nachts en in het weekend is geregeld door de huisartsenpost Smash.

Smash is een samenwerkingsverband van alle huisartsen in Den Haag, Leidschendam, Rijswijk, Voorburg, Voorschoten en Wassenaar. Op de drie huisartsenposten werken alle huisartsen in de regio Den Haag samen.

Huisartsenposten zijn HAGA Leyweg, HMC Bronovo en HMC Westeinde.

Openingstijden

Iedere werkdag na 17.00 uur, op zaterdag en zondag en op feestdagen is de huisartsenpost geopend.

Afspraken

Houdt bij het maken van een afspraak uw verzekeringsgegevens bij de hand.

Kijkt u voor meer informatie op de website van SMASH:

http://www.smashaaglanden.nl

 

 

Huisbezoek

Huisbezoek

Wanneer het niet mogelijk is om zelf naar de praktijk te komen, dan kan de huisarts u ook thuis bezoeken. Bijvoorbeeld omdat u te ziek, (tijdelijk) gehandicapt of slecht ter been bent.

De assistente beoordeelt, eventueel samen met de huisarts of een huisbezoek afgelegd wordt.

In de praktijk zijn de mogelijkheden voor onderzoek en behandeling beter.

Het huisbezoek is niet bedoeld voor mensen die geen tijd of geen vervoer hebben om naar het gewone spreekuur te komen.

Spoedgevallen

 

Voor spoedgevallen kunt u tijdens werkdagen direct het onderstaande mobiele nummer bellen:

06 - 28 17 56 27

U krijgt dan rechtstreeks de huisarts te spreken.

N.B. BEPERK DIT NUMMER TOT UITSLUITEND

MEDISCH DRINGENDE GEVALLEN!

Openingstijden

Maandag

08:00 - 13:00 en 14:00 - 17:00

Dinsdag

08:00 - 13:00 en 14:00 - 17:00

Woensdag

08:00 - 13:00

en 14:00 - 17:00

Donderdag

08:00 - 13:00 en 14:00 - 17:00

Vrijdag

08:00 - 12:00

uitsluitend spoed gevallen


Op vrijdagmiddag is er geen regulier spreekuur. Praktijk van Dokter Crop neemt waar voor de spoedgevallen op vrijdag middag na 12:00. Beluister het antwoordapparaat hoe de waarneming geregeld is.

Afspraak maken

 

Spreekuur op afspraak

Het spreekuur wordt gehouden op iedere werkdag. Voor het spreekuur moet u altijd vooraf een afspraak maken.

U kunt voor een afspraak de praktijk bellen op werkdagen tussen 08:00 en 12:00 uur.

Bij het maken van een afspraak zal de assistente vragen naar de reden van uw contact. Ze is daartoe opgeleid en doet dat om zo goed mogelijk een inschatting te maken van de aard en spoedeisendheid van uw eventuele klachten. De assistente is (net als de huisarts) verplicht om vertrouwelijk met uw informatie om te gaan.

Meer tijd

Heeft u meerdere klachten of vragen? Geef het aan bij het maken van de afspraak, we kunnen er rekening mee houden in onze agenda.

Wanneer het niet mogelijk is om zelf naar de praktijk te komen, dan kan de huisarts u ook thuis bezoeken. De assistente beoordeelt, eventueel samen met de huisarts, of een huisbezoek afgelegd wordt. Het huisbezoek is niet bedoeld voor mensen die geen tijd of geen vervoer hebben om naar het gewone spreekuur te komen.

Receptenlijn

Een herhaalrecept aanvraag kunt U 24 uur per dag inspreken op de Receptenlijn van de praktijk:

 070 - 327 35 32 kies optie 2.

De receptaanvraag wordt op de eerstvolgende werkdag verwerkt en kunt u daarna de volgende dag ophalen bij de apotheek.

Maakt u aub gebruik van deze telefoonreceptenlijn, dit ontlast het normale telefoonverkeer en u wordt sneller geholpen.

Bij voorbaat dank.

Praktijkassistente

Praktijkassistente

Als u naar de praktijk belt staat de assistente u als eerste te woord. Zij maakt afspraken voor het spreekuur, de huisbezoeken en het telefonisch spreekuur.

Zij weet het antwoord op veel praktische vragen, bijvoorbeeld over verwijzingen en herhaalrecepten. U kunt haar ook bellen voor uitslagen van urine- of bloedonderzoek.

U kunt bij de assistente verder terecht voor:

 • Het meten van de bloeddruk
 • Aanstippen van wratten
 • Verbinden van wonden
 • Oren uitspuiten
 • Hechtingen verwijderen
 • Zwangerschapstest
 • Urine onderzoek
 • Suikercontrole
 • reizigersvaccinaties
 • injecties
 • Uitstrijkjes (in het kader van het bevolkingsonderzoek)