Praktijkondersteuning GGZ

Praktijkondersteuner GGZ

Werken aan geestelijke gezondheid en welzijn vanuit de huisartsenpraktijk. 

Steeds meer huisartsenpraktijken in de regio hebben een POH GGZ in de praktijk, zo ook uw huisarts. POH GGZ staat voor praktijkondersteuner huisartsenpraktijk voor geestelijke gezondheidszorg. De POH GGZ en de huisarts werken samen bij het behandelen en begeleiden van mensen met psychische en (psycho)sociale klachten. De POH GGZ is iemand met kennis van en ervaring in de geestelijke gezondheidszorg en/of het maatschappelijke werk. 

Waarom een POH GGZ in de huisartsenpraktijk?


Met een POH GGZ in de praktijk is er de mogelijkheid om snel en laagdrempelig aan de slag te gaan met psychische en psychosociale klachten. U kunt over het algemeen snel en in uw eigen huisartsenpraktijk in contact komen met de POH GGZ. 

Door kennis van en ervaring op het terrein van psychische en (psycho)sociale klachten kan de POH GGZ met u een goede inventarisatie van uw klachten en problemen maken. In bepaalde gevallen is een kortdurende behandeling van, of ondersteuning bij deze klachten binnen de huisartsenpraktijk mogelijk. In andere gevallen wordt gekeken hoe en waar de klachten elders het beste opgepakt kunnen worden. 

Wat kan de POH GGZ voor u doen? 

In een gesprek brengt de POH GGZ met u uw klachten en vragen in kaart. Ook is het mogelijk dat met u gesproken wordt over de geschiedenis van uw klachten en wat u reeds geprobeerd heeft om van uw klachten af te komen. 

Vervolgens adviseert de POH GGZ u en uw huisarts over een mogelijke aanpak van de klachten. Dit kan een vervolgtraject zijn bij de huisarts zelf, verwijzing naar een andere hulpverlener of instelling (zoals maatschappelijk werk, een psychologenpraktijk of een GGZ- instelling) of vervolggesprekken bij de POH GGZ. 

De POH GGZ kan daarbij dus helpen door:

  • Het verhelderen van problemen
  • Het geven van advies over behandeling en verwijzing
  • (In sommige gevallen) kortdurende behandeling in de huisartsenpraktijk
  • Nazorg na behandeling in de GGZ 

 

Hoe komt een afspraak bij de POH GGZ tot stand?


U kunt met uw huisarts bespreken of een gesprek met de POH GGZ voor u zinvol kan zijn. Als dat het geval is, wordt een eerste gesprek met de POH GGZ gepland. Na het eerste gesprek zal de POH GGZ u en uw huisarts adviseren over een vervolgtraject. 

Kosten


Aan de gesprekken met de POH GGZ zijn voor u geen kosten verbonden. Bij te laat afzeggen van de afspraak of niet verschijnen op de afspraak zonder deze te hebben afgezegd zijn wij wel genoodzaakt de gemaakte kosten aan u door te berekenen, omdat dit niet door uw zorgverzekering wordt vergoed. Deze kosten bedragen ongeveer €20 voor patiënten die staan ingeschreven en €55 voor niet verzekerden.

Annuleren van een gesprek


We verzoeken u uitsluitend af te zeggen als dit echt niet anders kan. Indien u plotseling verhinderd bent, is het belangijk dat u dit minimaal 24 uur van te voren afbelt bij de huisartsenpraktijk. De tijd die voor uw gereserveerd was, kan dan nog beschikbaar worden gemaakt voor iemand anders.